contact us

Phone: +86-570-7380069/68

Fax: +86-570-7380062

Mobile phone: +86-13676602020 (Manager Xia)

Email: info@zhanyu.com.cn

QQ:416496201/206762

Address: No. 19, Longshan Road, Chengbei Development Zone, Longyou County, Zhejiang Province